HÖSTEN 2022

Gudstjänst för SMÅ & stora: En kortare, enklare gudstjänst som vi önskar att alla åldrar kan tillgodogöra sig och barnen orka med!

Gudstjänst: Gudstjänst utan nattvardsfirande, med psalmer, lovsång, bibeltexter, bön och predikan.

Mässa: Det är en gudstjänst med nattvardsfirande. Då får vi ta emot Jesus genom bröd och vin (alkoholfritt).

Vardagsrum: Öppen gemenskap med aktiviteter, kvällsmat, andakt och gemenskap.

Bön och lovsång: På tisdagkvällar samlas vi i tillbedjan. Vi börjar runt fikabordet och fortsätter med lovsång, delande av bibelord och bön. Här finns möjlighet till personlig förbön.

Gudstjänst med Bön och Lovsång på Amarinja och Tigrinja: Välkommen på mångkulturell bön och lovsång.